Bawasan ang Confusion ng Open Enrollment

Sigurado ka nalilito sa pamamagitan ng proseso ng insurance plan seleksyon?

Kung gayon, hindi ka nag-iisa at PAF ay dito upang matulungan…

Ang pagpili ng insurance coverage ay isang malaking desisyon na maaaring makaapekto sa kalusugan at pinansiyal na sitwasyon ng iyong pamilya. Bago ang pagpili ng isang plano sa kalusugan para sa iyong sarili o sa iyong pamilya, ito ay kritikal na alam mo at maaaring asahan ang mga pangangailangan ng pangangalaga sa kalusugan at piliin ang mga karapatan plano. Ang aming koponan ng mga espesyalista sa pamamahala ng kaso ay nakabuo ng isang iba't ibang mga simpleng, madaling-maintindihan ang mga mapagkukunan na dinisenyo upang ituturo sa iyo ang proseso ng pagpili. Kahit na ikaw ay walang insurance, isineguro sa pamamagitan ng iyong employer o sakop ng isang plano ng Medicare o Marketplace maaari kaming makatulong.

Lathalain maaaring matagpuan sa Pagpili ng isang Health Plan topic sa loob ng Galugarin Ang aming mga tab Resources sa toolbar o maaari mong i-click ang mga indibidwal imahe sa ibaba

Bilang karagdagan sa mga pahayagan mayroon rin kaming mga webinar para sa iyong pagtingin