Downloads

Isang Bagong Diskarte

Kalidad ng pangangalaga sa kalusugan at pinansiyal na mga responsibilidad ay dapat na isang team na pagsisikap sa pagitan mo at ng iyong healthcare provider. Ang publication na ito ay nagbibigay ng mga pangunahing hakbang na kailangan mo upang maghanda para sa isang magandang discussion sa iyong provider.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto