Downloads

Naaprubahan Pre-Authorization

Ang isang pre-authorization ay isang paghihigpit na inilagay sa ilang mga gamot, pagsusuri, o mga serbisyo sa kalusugan na nangangailangan ng iyong doktor na suriin muna at maging nabigyan ng pahintulot bago ang iyong plano ay masakop ang mga item.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto