Downloads

Kung ito ay Hindi isang Bill, Bakit ang EOB Mahalaga sa Akin?

Ito ay napakahalaga na panatiliin ninyo ang inyong Paliwanag ng mga Benepisyo, na kilala bilang Rob, sa isang organisadong sistema, karaniwan ay sa pamamagitan ng petsa ng serbisyo, upang isangguni habang ikaw ay pagsulong sa pamamagitan ng insurance at pagbabayad mga bahagi matapos ang iyong pag-aalaga at medikal na paggamot.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto