Downloads

Pambansang uninsured Resource Directory – paglalathala

The National UNinsured Resource Directory was designed to assist and address healthcare needs in the uninsured population. ang 8 seksyon polyeto tumatalakay sa pag-access ng pangangalaga sa kalusugan kapag uninsured, pinansiyal na mga obstacle, pagpipilian para sa health insurance, off-setting na mga medikal na gastos sa pamamagitan ng araw-araw na buhay, kahulugan at insurance terminolohiya, pasyente mapagkukunan at mabilis na reference card na ibuod ang mga pangunahing impormasyon para sa uninsured.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto