Downloads

Pagna-navigate Insurance Appeals

Ang isang health insurance policy ay isang kontrata sa pagitan ng mga may-hawak ng patakaran at mga kompanya ng seguro. Ang isang pagtanggi mula sa iyong kumpanya ng seguro ay isang “contract dispute” at ang iyong apela ay dapat na batay sa parehong dahilan para sa pagtanggi at ang iyong insurance kontrata o mga benepisyo ng plano. Ang publication na ito ay nagbibigay ng isang lohikal na diskarte sa proseso ng mga apela at praktikal na payo upang magsumite ng isang matagumpay na apela.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto