Downloads

Ano ang ERISA at Paano ba ito Epekto You

Ang Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) ay isang pederal na batas na itinatag upang protektahan ang mga karapatan ng mga empleyado at ang seguridad ng kanilang mga pondo ng pagreretiro, Medical insurance, at iba pang mga uri ng mga empleyado welfare benepisyo plano. Ang publication na ito ay nakatuon sa mga plano sa kalusugan at kapansanan group tulad ng long term at short term kapansanan.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto