Downloads

Bakit Ang iyong Drug Formulary ay Mahalaga

Alamin kung ano ang isaalang-alang at hanapin para sa mga pormularyo ng gamot kapag enroll sa isang plano ng segurong pangkalusugan.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto