Pagkuha Care Habang Uninsured

Maraming dahilan kung maaari mong mahanap ang iyong sarili uninsured. Kung ikaw ay naging walang trabaho at hindi kayang COBRA, sinasadyang hindi nakuha open enrollment, o inilipat at nagkaroon HMO coverage sa ibang estado, pagiging uninsured maaaring lumikha ng isang barrier sa pag-aalaga.

Dahil mayroon ka pa ring mga pangangailangan sa healthcare habang sa paglipat na ito, may binuo namin ang ilang mga materyales upang makatulong na gagabay sa iyo sa paghahanap ng mga kalidad na pangangalaga. May mga magagamit na pagpipilian para sa paghahanap ng mabuting pangangalaga sa mababa o walang gastos. Ang mga serbisyo ay maaaring natanggap sa pamamagitan ng isang lokal na pag-slide scale klinika, isang unibersidad o pagtuturo ospital, o sa pamamagitan ng isang klinikal na pagsubok. Hinihikayat ka namin pati na rin upang maabot ang out sa Health Insurance Marketplace sa lalong madaling panahon upang malaman kung ikaw ay karapat-dapat na mag-enroll sa isang plano ngayon. Ang Marketplace makakatulong sa iyo na talakayin mo ang iyong mga pagpipilian para sa pagpapatala sa full coverage sa pamamagitan ng pagtawag sa toll-free (800) 318-2596 o pagbisita www.healthcare.gov/.

MAKAKATULONG NA MGA ARTIKULO

EXPERT webcasts

PUBLICATIONS IN SPANISH