Espesyal na sitwasyon na may Self-Pinondohan Plans

Kung ang iyong plano sa kalusugan ay sinusuportahan sa pamamagitan ng employer, ang ibig nila "self-fund" ang kanilang mga benepisyo ng health insurance para sa mga empleyado. Ang ibig sabihin nito ay nagpapanatili ng employer ang impluwensiya sa panghuling desisyon na ginawa sa pagbabayad ng mga medikal na mga paghahabol at mga pagpapasya sa pangangalaga ng kalusugan na may kaugnayan sa plano wika. Kahit na ang kumpanya ay kinontrata sa isang third party na samahan upang pamahalaan at patakbuhin ang plano, iyong employer ay nagpapanatili ng mga karapatan upang gumawa ng mga desisyon tulad ng iyong kompanyang nagseseguro.

Kung ikaw ay komportable sa pagbabahagi, pinapanatili ang iyong Human Resources department update sa kabuuan ng iyong proseso ng apela ay maaaring magbigay sa iyo ng isang kapanig kung ang inyong apela ay hindi matagumpay. Sa sandaling mong maubos ang panloob at panlabas na mga pagpipilian apela, maaari mong isaalang-alang ang paggawa ng isang mahabagin apela nang direkta sa tuktok executive sa loob ng iyong kumpanya para sa kanila na gawin ang panghuling pasya.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF