Pakikipag-ugnay sa kompanyang nagseseguro

Kapag pinili mo at magpatala sa isang plano ng segurong pangkalusugan, ikaw ay pumasok sa isang kontrata sa isang tiyak na kumpanya ng insurance na namamahala sa kung paano ang iyong pag-aalaga ay babayaran para sa taong iyon ng plano. Tulad ng lahat ng mga kontrata, ang dahilan kung sumasang-ayon ka sa mga ito ay kapaki-pakinabang sa parehong partido.

Health insurance ay nagbibigay ng kanyang naka-enroll na mga miyembro na may maraming mga kapakinabangan, kabilang ang pagprotekta sa amin mula sa pag-aalaga na mapapagastos libu-libong mga dolyar para sa isang solong pagbisita.

Empowered mamimili tandaan na ang aming mga kompanyang nagseseguro ay ang iba pang kalahati sa aming kontrata, at ito ay ang aming kasosyo sa pagdating sa aming pag-aalaga. Pakikipag-ugnayan sa mga ito sa kahabaan ng paraan ay gumawa ng aming buhay mas madali at i-streamline ang isang pulutong ng mga papeles na madalas ay humahantong sa pagkabigo.

Ang mga materyales na makakatulong sa iyo na maunawaan kung kailan kritikal nito upang makipag-usap sa iyong kompanyang nagseseguro, at nagbibigay ng mga estratehiya para kapag ang pagtaas ng iyong komunikasyon upang mahanap ang mga sagot na lamang ang iyong mga kompanyang nagseseguro pagpipigil.

MAKAKATULONG NA MGA ARTIKULO

PUBLICATIONS TO HELP

EXPERT webcasts

PUBLICATIONS IN SPANISH