Mga Madalas Itanong: Paano kung mayroon akong higit sa isang Health Plan?

tanong: Paano kung mayroon akong higit sa isang Health Plan?

sagot: Ikaw ay maaaring magkaroon ng coverage mula sa higit sa isang health insurance plan. Halimbawa, asawa ay maaaring magkaroon ng coverage para sa kanilang sarili at sa bawat isa sa ilalim ng kanilang lugar ng trabaho plano. Mas lumang mga empleyadong nagtatrabaho pa ay maaaring magkaroon ng parehong Medicare at employer-sponsor na coverage. Hininto mga empleyado ay maaaring magkaroon ng parehong retirado insurance sa pamamagitan ng kanilang final employer at Medicare coverage.

Kung mayroon kang higit sa isang aktibong patakaran sa bawat paghahabol na isinampa ay sumailalim sa isang proseso ng pagsusuri upang matukoy kung aling health insurance kumpanya ay dapat na ang pangunahin o pangalawang tagabayad. Sa sandaling ang mga pangunahing plano ay magbabayad ng kanilang mga bahagi ng mga pinapahintulutan na mga singil sa mga serbisyong sakop ng ang natitirang balanse ay isinumite sa pangalawang nagbabayad para sa konsiderasyon sa ilalim ng kanilang plano ng benepisyo.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF