Mga batas & mga proteksyon

Maraming mga lokal na, estado at pederal na batas na namamahala sa paraan na ang iyong healthcare ay inihatid sa iyo. May mga batas na maaaring hindi mo pa naririnig ng mga, tulad ng HIPAA, at sa buhay na ikaw ay hindi pamilyar sa mga na protektahan ang iyong pag-access sa pangangalaga.

Hindi mo maaaring mapagtanto na may mga regulasyon, mga batas at mga proseso na binuo sa aming healthcare system na naglalayong protektahan ang iyong privacy at ang iyong kakayahan upang ma-access ang napapanahong kalusugan at mga serbisyong medikal, pati na rin ang mamahala ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga employer, mga nagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan, at iba pa. Mga proteksyong ito umiiral nang walang kinalaman sa iba pang mga kadahilanan tulad ng iyong kita, kung mayroon kang insurance, o ang iyong katayuan sa pagkamamamayan.

Bilang isang empowered pasyente, ito ay kinakailangan para sa iyo na magkaroon ng isang mabuting pang-unawa ng mga batas na maaaring maging isang suporta sa iyo sa iyong healthcare paglalakbay. Kahit na ikaw ay hindi nakaharap sa isang sakit sa kasalukuyan, seksyon na ito ay isang magandang lugar upang maging pamilyar sa aming mga karapatan para sa hinaharap, o upang ibahagi ang iyong kaalaman sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya.

MAKAKATULONG NA MGA ARTIKULO

EXPERT webcasts

PUBLICATIONS IN SPANISH