Pagpapanatili sa Income & Federal Benepisyo

Kapag ikaw o isang miyembro ng pamilya ay nakaharap ng isang buhay pagbabanta, debilitating o talamak sakit, ang kakayahan upang magpatuloy sa pagtatrabaho at bumubuo ng kita ay maaaring maging mahirap. dahil dito, kung ikaw ay may isang pagbawas sa ang halaga ng pera na nag-aambag sa pamilya na badyet, pagpapanatili ng balanse at natutugunan ang iyong mga obligasyon sa pananalapi mabilis na nagiging imposible.

Ang pagpapanatili ng mga pinagkukunan ng kita habang ikaw ay pagharap sa isang malubhang sakit ay kritikal sa iyong pinansiyal na kagalingan. Nagbabayad para sa mga out-of-bulsa gastos na kaugnay sa mga dagdag na mga medikal na pangangalaga na kinakailangan sa oras ng sakit ay maaaring tumagal ng isang toll sa iyong savings account, at pag-activate ng mga proteksyon karapat-dapat ka para sa ay maaaring gawin ang mga pagkakaiba sa iyong pinansiyal na hinaharap.

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga materyal upang makatulong sa mga pasyente na maunawaan ang mga pakinabang mayroon silang magagamit sa kanila, kabilang ang mga patakaran emergency insurance tulad ng panandaliang kapansanan, pang-matagalang kapansanan o pederal na mga benepisyo tulad ng Social Security Disability Income at Social Security Insurance.

MAKAKATULONG NA MGA ARTIKULO

EXPERT webcasts

PUBLICATIONS IN SPANISH