Alternatibo sa COBRA

Parehong ang Abot-kayang Care Act at ang Health Insurance dalhin at Pananagutan Act (HIPAA) naglalaman ng mga probisyon na maaaring kwalipikado ka para sa isang espesyal na panahon ng pagpapatala na magtatagal para sa hanggang sa 30 araw pagkatapos ng pagkawala ng trabaho-based na coverage. Ang mga pagtatanging ito daan sa iyo ng pagkakataon upang galugarin ang iba pang health insurance coverage pagpipilian.

  • Maaari mong i-enroll sa coverage grupo ng asawa planong pangkalusugan.
  • Kung ikaw ay sa ilalim ng edad 26, maaari kang mag-enroll sa planong pangkalusugan ng grupo ng iyong magulang bilang isang umaasa. Hindi mo na kailangang manirahan sa iyong mga magulang upang samantalahin ang opsyon na ito.
  • Maaari mong galugarin ang Health Insurance Marketplace sa iyong estado upang mahanap at ihambing ang mga pagpipilian sa pribadong health insurance at kalkulahin ang iyong pagiging karapat-dapat para sa tax credits o cost-sharing pagbawas.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF