Batas na Tulong Ikaw Panatilihin Insurance – ERISA

Ang iyong partikular na sitwasyon ay tinukoy sa pamamagitan ng kung ikaw ay may isang indibidwal o pangkat plan, ang estado kung saan ka nakatira, at pederal na batas. gayunman, may mga pederal at estado proteksyon na nagpapahintulot sa iyo na mapanatili ang iyong access sa health insurance.

ang Act Empleyado Pagreretiro Income Security (ERISA) ay pinangangasiwaan ng US Department of Labor at nagbibigay ng proteksyon para sa mga indibidwal na nakatala sa benepisyo plano sponsored ng pribadong sektor employer (ang batas ay hindi nalalapat sa mga pederal na, estado, lokal, o iglesia ng mga plano sa kalusugan).

ERISA din Nagtatakda partikular na panahon para kapag kailangan mong ma-notify tungkol sa anumang desisyon paghahabol. Kung ang iyong paghahabol ay tinanggihan, dapat kang magbigay ng isang detalyadong paliwanag kung bakit ang iyong paghahabol ay tinanggihan at isang paglalarawan ng proseso ng apela. At saka, ang plano ay dapat isama ang mga patakaran, mga alituntunin, o pagbubukod na ginagamit sa ang desisyon o magbigay sa iyo ng mga tagubilin kung paano maaari kang humiling ng isang kopya mula sa mga plano.

Kung mayroon kang isang insurance isyu na kung saan ay bumaba sa ilalim ng mga alituntunin para sa HIPAA o COBRA, kailangan mo upang humingi ng tulong mula sa Department of Labor, sa halip na isang estado health insurance ahensiya.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF