Lumilikom Ang iyong impormasyon para sa mga Enrollment

Buksan ang pagpapalista ay ang taon-taon na panahon kapag ang mga tao ay maaaring mag-enroll sa isang plano ng segurong pangkalusugan. Magkakaroon ng impormasyon na kakailanganin mo upang magbigay ng kapag pagkumpleto ng application. Ikaw ay kinakailangan upang magbigay ng hindi bababa sa mga sumusunod na impormasyon kapag nag-aaplay:

    • Mga Numero Ng Social Security (o numero ng dokumento para sa legal na imigrante)

 

    • petsa ng kapanganakan para sa iyo at kapamilya

 

    • impormasyon Employer contact & impormasyon na pasahod, kung mayroon man, para sa bawat miyembro ng sambahayan

 

    • Impormasyon tungkol sa anumang karagdagang mga pinagkukunan ng kita, kung mayroon man

 

    • Impormasyon tungkol sa anumang kasalukuyang mga patakaran sa health insurance, kabilang ang impormasyong ito para sa mga bata o iba pang miyembro ng pamilya na ay sakop

 

Ito ay mahalaga na basahin mo ang mga pahayag at mga titik tungkol sa pagiging karapat-dapat at financial assistance na ipinakita sa yugtong ito.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF