Oops, I Missed Open Enrollment

Buksan ang pagpapalista ay ang taon-taon na panahon kapag ang mga tao ay magagawang mag-apply at mag-enroll sa health insurance. Kung makaligtaan mo ang deadline para sa mga bukas na pagpapatala, maaari ka lamang bumili o pumili ng ibang plano kung kwalipikado ka para sa isang espesyal na panahon ng pagpapatala. kung hindi, kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na panahon ng pagpapalista.

gayunman, kung ikaw o ang iyong pamilya ay nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa Medicaid na programa ng iyong estado o Health Insurance Program ng Bata (CHIP) maaari kang mag-enroll sa anumang oras ng taon sa pamamagitan ng marketplace estado o nang direkta sa tanggapan ng Medicaid ng iyong estado.

FAST FACT: Kung nais mong coverage upang simulan ang pagdating ng Enero 1, dapat mong i-finalize ang iyong pagpapatala sa pamamagitan ng taglamig enrollment deadline ng taon bago.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF