Espesyal Enrollment Options

Ang isang espesyal na panahon ng pagpapatala ay isang oras sa labas ng taunang bukas na pagpapatala na maaari mong mag-sign up para sa health insurance. maaari kang maging kwalipikado para sa isang espesyal na panahon ng pagpapatala ng hanggang sa 60 araw pagkatapos ng mga pangunahing kaganapan sa buhay na may kasangkot ang isang pagbabago sa katayuan ng pamilya (tulad ng isang pag-aasawa o kapanganakan) o pagkawala ng iba pang mga komprehensibong health coverage.

Kung ikaw ay simula ng isang bagong trabaho, ang iyong paunang enrollment ay itinuturing na bahagi ng isa sa mga espesyal na panahon ng pagpapatala. Ang anumang mga pagbabagong nais na pagkatapos ng iyong paunang pag-hire mga papeles ay dapat na makumpleto sa panahon ng normal na taunang bukas na pagpapatala.

FAST FACT: Ang anumang marketplace plan magpatala sa iyo sa pamamagitan ng Espesyal Enrollment Period ay nagtatapos sa Disyembre 31. Ito ay totoo hindi alintana ng kung kailan coverage ay nagsisimula.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF