Ang Karamihan Karaniwang Paraan Para Makakuha ng Health Insurance

Health insurance ay maaaring binili o naka-enroll sa pamamagitan ng maraming iba't ibang mga saksakan. Ang bawat uri ng seguro ay maaaring magkaroon ng sarili nitong mga deadline na may kaugnayan sa taunang Open Enrollment, kaya siguraduhin na suriin ang mga detalye sa administrator ng iyong planong.

Health insurance ay maaaring maging:

• Nakakuha kasabay ng isang tagapag-empleyo sa pamamagitan ng enrolling sa isang trabaho-sponsor na plano

• Nakakonekta sa plano ng isang asawa o miyembro ng pamilya ni

• Nakakonekta sa plano ng iyong magulang kung ikaw ay sa ilalim ng 26 taong gulang

• Binili nang direkta sa pamamagitan ng isang kompanyang nagseseguro o insurance broker

• Makuha sa pamamagitan ng isang pamahalaan -sponsored plan tulad ng Medicare o Medicaid, kung karapat-dapat

• Naka-secure gamit Militar o Veterans Administration (VA) Benepisyo, kung karapat-dapat

• Nabili gamit ang isang online na marketplace. Ang bawat estado ay may isang marketplace website para sa mga indibidwal at mga pamilya upang bumili ng health insurance direkta. State marketplace
palitan nag-aalok ng maraming uri ng mga plano dinisenyo upang matugunan ang iyong badyet at healthcare pangangailangan. Makikita link sa marketplace o exchange ng bawat estado sa www.healthcare.gov

Paano kung kailangan ko ng tulong sa pagpili ng isang Plan?

Insurance ay isang malaking desisyon at maaaring makaapekto sa iyong pisikal at pinansiyal na kalusugan sa darating na taon. Ito ay ok at karaniwang upang humingi ng tulong mula sa isang dalubhasa.

Maraming mga estado marketplaces nag-aalok ng komplimentaryong assistance. Upang makahanap ng isang listahan ng mga lokal na organisasyon o numero ng telepono para sa mga nag-aalok ng personal na tulong sa iyong lugar, pumunta sa LocalHelp.HealthCare.gov. Kung hindi ka magkaroon ng online access, pwede kang tumawag 1-800-318-2596 kahit anong oras 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo upang makakuha ng personal na tulong sa telepono mula sa mga espesyalista Marketplace enrollment. Ang bilang na ito ay nag-aalok din ng tulong sa mga wikang maliban sa Ingles.

Kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong TRICARE plan, Maaari kang makipag-ugnay sa isang benepisyaryo at Assistance Coordinator sa pamamagitan Deers kung sino ang dapat ma upang gabayan ka. Kung anumang mga katanungan lumabas dahil tungkol VA Pakinabang, maaari mong maabot ang out sa isang accredited kinatawan na tinatawag na Veterans Service Officer upang matulungan isumite ang iyong claim sa VA.

Mga katanungan tungkol sa employer-based na mga plano ay dapat na nakadirekta patungo sa Human Resources department ang iyong trabaho ni.

Kung mayroon kang karagdagang mga tanong sa kahabaan ng paraan, humingi ng tulong mula sa isang pinagkakatiwalaang tagapayo, isang pasyente tagapagtaguyod, o mula sa isang may kasanayang insurance propesyonal.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF