Makakaapekto ba ang Medicaid Pagpapalawak Epekto sa Akin?

Medicaid ay isang federally mendeitid, ngunit state-run healthcare program na dinisenyo upang makinabang low-income mga matatanda, kanilang mga anak, at mga taong may mga kapansanan na hindi maaaring kung hindi man kayang insurance.

Habang Medicaid ay pinondohan sa pamamagitan ng parehong mga pederal at estado na pamahalaan, bawat estado ay nagpapasya kung sino ang karapat-dapat para sa kanilang mga programa.

Ang ACA pinapayagan para sa karagdagang pederal na pondo para sa estado ng pagpili upang mapalawak ang Medicaid benepisyo pagiging karapat-dapat. Ang ilang mga estado na pinili na huwag lumahok sa programang ito.

FAST FACT: Dahil walang mga limitadong panahon ng pagpapatala para sa Medicaid, Maaari kang mag-aplay sa anumang oras kung ang mga pagbabago sa iyong sitwasyon.

FAST FACT:
Kapag iyong pinunan ang isang lugar-pamilihan application online, sasabihin sa iyo kung ikaw ay kwalipikado para sa Medicaid o pribadong insurance plan sa iyong estado. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa marketplace sa pamamagitan ng telepono sa 1-800-318-2596.

FAST FACT:
Ang ilang mga estado Medicaid at CHIP mga programa ay may iba't ibang mga pangalan. Halimbawa, in Oklahoma ito ay tinatawag na SoonerCare, at sa California, ito ay tinatawag na Medi-Cal. Ang CHIP programa sa Virginia ay tinatawag na Family Access sa Medical Insurance Security (famis).

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF