Ang iyong Pre-Enrollment Checklist

Nagawa mo na ang iyong pananaliksik at natukoy kung ano ang pinakamahusay na plano para sa iyo at sa iyong pamilya ay. Bilang umupo ka pababa upang ilapat o i-renew ang iyong healthcare coverage, makakahanap ka ng na ang karamihan sa mga aplikasyon ng pagpapatala ay maaaring hilingin sa iyo para sa ilang mga impormasyon na hindi mo maaaring alam off sa tuktok ng iyong ulo. Upang maiwasan ang pagkuha ng "maiiwan" habang ikaw ay nag-aaplay, siguraduhin na kumuha ng pagsilip sa checklist na ito upang ikaw ay prepped at handa na upang pumunta!

  • Patunay ng Pagkakakilanlan: Kakailanganin mo ng patunay ng U.S. citizenship at / o immigration status, identity at petsa ng kapanganakan. Ang iyong U.S. pasaporte o Sertipiko ng U.S. citizenship ay mga halimbawa ng aprubadong dokumento.
  • Patunay ng Address ng Tahanan: Patunay ng iyong tahanan at mailing address ay dapat na ibinigay para sa iyo at sa sinumang inyong inaaplay. Ito ay maaaring maging isang utility bill o lisensya kamakailan-lamang na pagmamaneho.
  • Katibayan ng Kita Katayuan: Kakailanganin mong magbigay ng kasalukuyang (at pagtantya ng susunod na taon) patunay ng income status para sa iyo at sa sinumang inyong inaaplay. Maaari mong gamitin ang iyong mga pay stub, award titik o benepisyo pahayag.
  • Patunay ng Health Insurance: Kailangan mong magbigay ng Patakaran at Plan ID Numbers para sa kasalukuyang (kung naaangkop) plano healthcare insurance para sa mga miyembro ng sambahayan. Ang isang insurance card o health insurance termination letter ay maaaring magamit.
  • Mga Numero Ng Social Security: Bago nag-aaplay para sa health insurance, siguraduhin na ang iyong (at sinuman ka na nag-aaplay para) numero ng social security sa kamay.

Ang ilang mga kompanya ng seguro ay maaaring mangailangan ng karagdagang impormasyon ngunit ang checklist na ito ay dapat magbigay sa iyo ng isang pretty magandang simula ulo sa ilan sa ang mga babasahin ay maaaring kailangan mong

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF