EOB bokabularyo

charge Halaga
Halagang sinisingil ng provider na may kaugnayan sa iyong pag-aalaga. Ito ang kumakatawan sa mga normal na bayad na ang provider ay itinalaga bilang naaangkop para sa mga serbisyong ipinagkakaloob. Mag-isip ng mga ito bilang ang presyo ng tingi o nasingil na halaga.

Pinayagan Halaga
Ito ay ang halaga na pre-negotiated sa pamamagitan ng iyong kompanya ng seguro at ang mga network ng mga nagbibigay ng para sa mga serbisyo na natanggap mo. Ang halagang ito ay din tumatagal sa account kung ano ang tinutukoy bilang "karaniwan at nakaugaliang" (UCR) mga singil at ay naapektuhan ng heyograpikong lokasyon ng provider. Kilala rin bilang karapat-dapat ng gastos, pagbabayad o negotiated rate.

Dahil mula sa Pasyente / pasyente Responsibility
Ito ang halaga na ang mga pasyente ay may pananagutan para sa pagbabayad sa provider. Kabilang dito ang copay halaga, halaga patungo deductible, pati na rin ang anumang hindi-sakop singil na kaugnay sa iyong pag-aalaga. Kilala rin bilang pasyente responsibilidad o balanseng dapat bayaran.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF