I-save ang Pera Sa pamamagitan ng Bago-Awtorisasyon

Ang iyong planong pangkalusugan ay maaaring mangailangan ng sa iyo o sa iyong medikal na provider upang makakuha ng isang paunang pahintulot o pre-certification bago mo matanggap ang ilang mga serbisyo.

Serbisyo na madalas nangangailangan ng paunang pahintulot ay kinabibilangan ng routine o binalak admission ospital, tahanan kalusugan o infusion therapy, at ilang mga serbisyo outpatient. Kung hindi mo makakuha ng paunang pahintulot, ang serbisyo o gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng higit pa o maaaring hindi sakop sa lahat. Kung ikaw ay may pagdududa tungkol sa kung ang isang serbisyo o paggamot ay sakop, tawagan ang customer service number na nakalista sa iyong health insurance card.

Maging sigurado na mag-sumite ng pre-awtorisasyon at pre-approval papeles! Kung ikaw ay may pagdududa tungkol sa mga kinakailangan ng iyong planong, makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng seguro nang maaga upang magtanong tungkol sa iyong coverage. ay may pananagutan upang malaman kung ano ay nangangailangan ng iyong patakaran sa iyo.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF