TRICARE Mga Pangunahing Kaalaman

TRICARE ay isang health care program ng US Department of Defense Military Health System. TRICARE nagbibigay sibilyan na mga benepisyo sa kalusugan para sa mga miyembro Isinuot ang uniporme Serbisyo at kanilang mga pamilya, National Guard / Reserve kasapi at sa kanilang mga pamilya, survivors, Mga dating asawa, Medal of Honor mga tatanggap at ang kanilang mga pamilya, at iba pa nakarehistro sa System Defense Enrollment Eligibility Reporting (deers).

Benepisyo at mga plano ay nag-iiba depende sa iyong kategorya beneficiary, at ang bawat plano ay may sarili nitong gastos batay sa katayuan ng militar ng sponsor. Mga Plano ay nag-aalok ng komprehensibong coverage, at ang lahat ng mga plano matugunan o lumampas sa mga kinakailangan para sa minimum mahalagang saklaw sa ilalim ng Act Abot-kayang Care. availability Plan ay depende sa kung sino ka at kung saan ka nakatira. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga potensyal na pagiging karapat-dapat ng TRICARE, mangyaring bisitahin ang https://www.tricare.mil/Plans/Eligibility

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF