Ano ang Iyong EOB Naglalaman & Bakit Dapat Ikaw Keep Them

Ang 'fine print' pagsunod sa mga pinansiyal na buod may kaugnayan sa iyong partikular na serbisyo medikal ay maaaring maglaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga patakaran at pamamaraan na may kaugnayan sa hinaharap na pakikipag-ugnayan, grievances, apila at ang iyong mga karapatan ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng iyong insurance plan. Ang seksyon na ito ay naglalaman din ang pinakamahusay na impormasyon ng contact para sa pagtugon sa iyong mga katanungan at alalahanin sa iyong insurance provider, Dapat kang magkaroon ng anumang.

Long Term Tax Records, Financial, Pagbabadyet at Insurance Hindi Pagkakaunawaan

Bilang karagdagan sa nalalapit na termino aspeto ng pagsingil, pagsunod sa isang kopya ng iyong Explanation of Benefits ay maaaring mahalaga para sa katapusan ng taon na dokumentasyon tax, pati na rin ang pamamahala ng iyong kabuuang mga out-of-bulsa gastos sa kabuuan ng iyong insurance plan taon. Kung ikaw ay nag-aaplay para sa anumang uri ng tulong pinansyal, sa pamamagitan man ng iyong provider, isang estado o lokal na mapagkukunan o kahit na sa pamamagitan ng isang kawanggawa, sila ay pinaka-malamang request ng mga kopya ng EOB sa kanilang mga proseso ng aplikasyon. Dapat mong mahanap ang iyong sarili nangangailangan na mag-apela sa isang insurance desisyon o i-dispute ang isang pagsingil o serbisyo, kung may kaugnayan sa ito tiyak na petsa ng serbisyo o ng isang hinaharap na pangyayari, kakailanganin mong isama EOBs bilang dokumentasyon sa loob prosesong iyon.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF