Shelby

Dahil sa aking diagnosis at kurso ng paggamot, Nahulog ako sa likod ng isang semester sa isa lamang kurso ng pag-aaral na gumagawa sa akin hindi karapat-dapat para sa lahat ng aking mga institutional at pederal na aid na ito semestre. Ang PAF scholarship ay makakatulong sa offset ang pagkawala ng aid para makita ko lamang ang aking degree na. Serving bilang ang Pangulo ng mga Nars Mag-aaral Association Club para sa 2017-2018 akademikong taon, Ako ay makumpleto ang aking Bachelor of Science in Nursing na may isang layunin ng pagiging isang nars practitioner na nag-specialize sa mga patlang ng kalusugan ng kababaihan. Aking pamilya at ako ay kaya nagpapasalamat!