Zazel-Chavah O’Garra

Zazel-Chavah O'Garra, nagwagi ng 2007-2008 Scholarship para sa mga nakaligtas, Sumailalim sa upang maisagawa ang Kennedy Center Family Theater. Ang artikulong ito Hina-highlight ang isang kamakailang pagganap O'Garra particpated in wtih VSA Arts tinatawag na “sa loob / Out . . . Boses mula sa Disability Komunidad.”