Downloads

Metastatic Breast Cancer Guide (Espanyol)

Ang gabay na ito ay nagbibigay ng dalubhasang payo sa mga pasyente na may metastatic breast cancer upang matulungan silang maiwasan ang mga karaniwang hadlang sa seguro at pag-aalaga at kwalipikado sila para sa mga benepisyo ng gobyerno., protecciones en el lugar de trabajo y más.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto