Downloads

Pag-navigate Na-pre-Awtorisasyon: gamot

Ang isang pre-authorization ay isang paghihigpit na inilagay sa tiyak na gamot na nangangailangan ng iyong doktor upang makuha ang go-ahead mula sa iyong plano ng benepisyo bago ang iyong plano ay masakop ang mga gamot. Alamin ang tungkol sa prosesong ito at kung ano ang mga posibleng kinalabasan ay maaaring mangyari.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto