Pag-unawa sa Iyong Paliwanag ng mga Benepisyo (nakawan)

Sa bawat oras na makatanggap ka ng pangangalaga mula sa isang tagapagbigay o mag-file ng claim para sa mga serbisyong natanggap, ang iyong kompanyang nagseseguro ay magpapadala sa iyo ng isang "Explanation of Benefits." Ang form na ito ay hindi isang bill. Ito ay nagpapaliwanag kung ano ang mga medikal na paggamot at / o mga serbisyo ay ibinibigay at ang halaga ng kumpanya ng seguro ay magbabayad patungo sa anumang saklaw na singil.

Ito ay mahalaga upang tandaan ang mga sumusunod na impormasyon sa iyong EOB:

    1. I-verify na ang pangalan ng pasyente at provider nakita ay wasto

 

    1. I-verify ang petsa para sa serbisyo ng gumanap

 

    1. Repasuhin ang procedure code at maikling paglalarawan ng serbisyo ng gumanap

 

  1. Repasuhin ang siningil na halaga pati na rin ang pinapayagang halaga para sa serbisyo</l
  2. Suriin ang halaga ng insurance binayaran pati na rin ang dami ng pasyente ay responsable para sa pagbabayad sa loob ng plano ng istraktura
  3.  
  4. Review tagubilin na may kaugnayan sa mag-apela ng mga karapatan ay kabilang ang mahalagang mga timeline para sa apela submissions

Ang impormasyon na ipinakita sa loob ng EOB Dapat gawing mas madali upang tumugma sa mga bill mula sa mga provider at matiyak ang katumpakan.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF