Isabel

Ito ay isang karangalan upang makatanggap ng scholarship pondo, at ako ay nagpapasalamat para sa mga pinansiyal na tulong at pamumuhunan sa aking pag-aaral. Ako nakatala sa pandaigdigang pag-aaral sa Middle East at North Africa upang malaman ang tungkol sa komplikadong kasaysayan ng mundo Arabic na nagsasalita at kung paano ang ilan sa aming mga pinakadakilang modernong kontrahan ay may arisen sa rehiyon na iyon. ipagpapatuloy ko ang aking wika Arabic at Chinese na wika pag-aaral nang sa gayon ay maaari kong makipag-usap sa aking mga kasamahan sa buong mundo. Ang Patient Advocate Foundation scholarship award ay makakatulong sa aking mapamahalaan ang aking mag-aaral utang.