PAF Paglabas ng 2017 Taunang Impact Report

PAF ay nalulugod na ibahagi ang kanyang Taunang Impact Report na nagha-highlight ang trabaho tapos na sa ibabaw ng 2017 taon ng kalendaryo. Ang Taunang Impact Report highlight at Pinagsasama-sama ng data sa paglalarawan ng ang epekto ng mga lugar program PAF at ang gawain sa ngalan ng mga pasyente. Ang ulat ay naglalaman din ng samahan Financial Statement para sa pinakahuling Fiscal taon 2016-2017. Upang tingnan o i-download ng isang kopya ng ulat bisitahin ang pinansiyal na pahina dito.