PAF Paglabas ng 2019 Taunang Impact Report

Ang Patient Advocate Foundation ay nalulugod na ipahayag ang pagpapalabas nito 2019 Taunang Impact Report, Paggabay sa Mga Pasyente sa Mas Mahusay na Resulta.

Ang ulat ng Taunang Impact ay nagsasabi sa kwento kung paano naaapektuhan ng aming direktang tulong ang buhay ng mga pasyente at tagapag-alaga na tinutulungan namin sa pamamagitan ng data at mga testimonial at nag-aalok ng mga highlight mula sa bawat serbisyo ng samahan at pakikipag-ugnayan sa samahan sa panahon ng 2019 taon ng kalendaryo. Kinilala din ng ulat ang aming mapagbigay na tagasuporta at naglalaman ng mga pahayag sa pananalapi para sa pinakahuling taon ng piskal ng PAF 2018/19.

Upang tingnan o mag-download ng isang kopya ng ulat mangyaring mag-click dito.

Kung ikaw o isang taong mahal mo ay nangangailangan ng tulong, kumonekta sa aming koponan online dito o tawagan kaming walang bayad sa 800-532-5274. Naniniwala kami na walang pasyente ang dapat humarap sa isang talamak, nagbabanta sa buhay o nagpapabagabag sa sakit na nag-iisa.