Tumayo ang PAF para sa Equity

Bilang mga tagapagtaguyod, ang aming misyon ay upang palakasin ang mga tinig ng mga nakaharap sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa ating lipunan. Habang ang aming pagtuon ay sa pangangalaga sa kalusugan at pagdurusa sanhi ng sakit at kapansanan, kinikilala namin na mas malalim, ang mas malawak na mga kawalang-katarungan ay maaaring maging sanhi ng mga problemang ito. Sa mga nagdaang araw, nasaksihan namin ang pakikibaka ng ating bansa sa sakit ng matinding rasismo, kahirapan, karahasan at poot.

Naninindigan kami ng pagkakaisa sa mga tumatawag sa pagbabago na tutugunan ang kawalang-katarungan sa lipunan sa maraming mga antas ng system at institusyonal. Ang mga tao at komunidad ay dapat na magtipon nang may paggalang at mapayapa upang hindi magkakaisa ang kanilang mga tinig. Ang nakikita natin ngayon ay hindi bago. Ang mga problemang ito ay naka-embed sa ating kasaysayan at lahat ng naroroon din sa kritikal na sandali na ito, ngunit ngayon ang oras para sa atin na nagmamalasakit sa ating kinabukasan na kumilos, upang gawing katarungan ang ating bansa, mas pantay-pantay para sa lahat.