Ang PAF ay Nakatayo sa Pakikiisa sa Komunidad ng AAPI

Patient Advocate Foundation (PAF) nakikipag-isa sa pakikiisa sa Asian American at Pacific Islander (AAPI) pamayanan at denounces karahasan at rasismo laban sa lahat ng mga komunidad ng kulay. Bilang mga tagapagtaguyod, ang aming misyon ay upang palakasin ang mga tinig ng mga nakaharap sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa ating lipunan. Habang ang aming pagtuon ay sa pangangalaga sa kalusugan at pagdurusa sanhi ng sakit at kapansanan, kinikilala namin na mas malalim, ang mas malawak na mga kawalang-katarungan ay maaaring maging sanhi ng mga problemang ito. Sa nakaraang ilang mga linggo, nasaksihan nating muli ang ating bansa na nakikibaka sa sakit ng matinding rasismo, kahirapan, karahasan, at poot.

Ang kamakailang pagtaas ng mga insidente na nauugnay sa poot laban sa pamayanan ng AAPI ay lalo na tungkol sa kung isinasaalang-alang laban sa mas malaking pattern ng rasismo laban sa lahat ng mga komunidad na may kulay. Nalaman ng Center for the Study of Hate and Extremism na ang mga krimen na laban sa AAPI na iniuulat sa pulisya ay tumaas 149% sa pagitan ng 2019 at 2020. Ayon sa mga eksperto, ang mga nasabing insidente ay malamang na hindi naiulat.

Ang mga pamayanan na pinaghahatid ng PAF ay matagal nang tiniis ang hindi pantay na pag-access sa pangangalaga. Ang aming gawain ay nakabatay sa paniniwala na ang bawat isa ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon upang makamit ang mabuting kalusugan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang stress na dulot ng rasismo at diskriminasyon ay nagpapalala sa mga kinalabasan sa kalusugan at pinapaikli ang buhay. Maaari itong maging sanhi ng kawalan ng tiwala sa relasyon ng pasyente-provider at hahantong sa mga pagkakaiba sa mga landas sa paggamot. Ang mga praktikal na problema na tinutugunan namin at ang mga tukoy na populasyon na aming hinatid ng higit sa 25 taon sa pamamagitan ng pamamahala ng kaso, tulong pinansyal, Edukasyon at pagsasanay, pagsasaliksik sa mga serbisyong pangkalusugan, at ang pag-abot sa komunidad ay nagpapakita ng aming pangako sa pagtataguyod ng katarungan at paglaban sa maraming hamon na nilikha ng mga panlipunang nagpapasiya sa kalusugan.

PAF, nais naming matiyak na ang equity ay naroroon sa lahat ng aming ginagawa habang tinutulungan namin ang mga indibidwal sa kanilang pagtugis sa pinakamainam na kalusugan.