Patient Advocate Foundation Co-Pay Relief

Ang PAF Co-Pay Relief Program, isa sa mga self-contained na dibisyon ng PAF, nagbibigay ng mga direktang pinansiyal na tulong sa isinegurong pasyente na matugunan ang mga tiyak na mga kwalipikasyon upang matulungan silang magbayad para sa mga reseta at / o paggamot na kailangan nila. Ang tulong na ito ay tumutulong sa mga pasyente na bayaran ang out-of-bulsa gastos para sa mga item na ito na ang kanilang mga kompanya ng seguro ay nangangailangan ng.

Ang programa ay nag-aalok ng maraming mga sopistikadong mga online na mga tool upang matiyak na ang proseso ng aplikasyon ay kasing naka-streamline na hangga't maaari para sa mga pasyente, provider, at kinatawan ng parmasya, kabilang ang 24 na oras na web-based portal, Electronic Signature, pag-upload ng dokumento, at mga kakayahan sa bar code ng fax. Co-Pay assistance Relief pasyente ay pulos donor na pinondohan at pera ay dispersed sa mga kwalipikadong mga pasyente habang pondo ay magagamit para sa bawat isa sa mga Sakit na kinilala sa. Tumawag Co-Pay Relief direkta sa 1-866-512-3861
Tinulungan namin si Carolyn, tulungan ka rin namin.