Financial Aid Funds

Ito independent dibisyon ng Patient Advocate Foundation ay nagbibigay ng maliit na gawad sa mga pasyente na matugunan ang mga pinansiyal at medikal na pamantayan. Grants ay ibinigay sa first-come first served basis at ay ipinamamahagi hanggang pondo ay maubos. Kwalipikasyon at mga proseso para sa bawat fund ay maaaring naiiba batay sa mga kinakailangan fund.

Pagiging Karapat-dapat ay naiiba para sa bawat partikular na fund, sumangguni sa mga detalye ng programa upang makilala kung pamantayan ay natutugunan. Ang layunin ng bawat pondo ay tinukoy sa mga detalye fund.

Ito independent dibisyon ng Patient Advocate Foundation ay nagbibigay ng maliit na gawad sa mga pasyente na matugunan ang mga pinansiyal at medikal na pamantayan. Grants ay ibinigay sa first-come first served basis at ay ipinamamahagi hanggang pondo ay maubos. Kwalipikasyon at mga proseso para sa bawat fund ay maaaring naiiba batay sa mga kinakailangan fund. Ang mga pasyente na interesado sa pag-apply para sa pinansiyal na tulong ay dapat magsimula sa pamamagitan ng pagtawag sa division toll free sa (855) 824-7941 o sa pamamagitan ng pagrehistro ng iyong account at pagsusumite ng aplikasyon sa online dito.

Buksan Funds

Ang mga bukas na mga pondo ay tumatanggap ng mga application para sa bago at renewal pasyente. Kung ang iyong aplikasyon para sa tulong ay naaprubahan maaari mong simulan ang pagtanggap ng mga pondo kaagad.

Pondo ng Anghel

Para sa mga namayapang pamilya ng isang mahal sa buhay na lumipas mula sa Sepsis, Talamak na Respiratory Distress Syndrome (ARDS) o Toxic Shock Syndrome (TSS)

Sa pakikipagsosyo sa Begin Again Foundation, nag-aalok ang Angel Fund ng isang beses $1,000 mga gawad sa mga karapat-dapat na namayapang pamilya upang makatulong sa gastos ng pagtula ng isang mahal sa buhay na lumipas mula sa Sepsis, Talamak na Respiratory Distress Syndrome (ARDS) o Toxic Shock Syndrome (TSS) magpahinga. Upang maging karapat-dapat, ang kita ng pasyente bago ang pagpasa ay kailangang matugunan ang mga programa ng mga patnubay sa pananalapi, ang aplikasyon ay kailangang isumite sa loob 6 buwan ng namatay na petsa at ang pasyente ay sumuko sa diagnosis ng Sepsis, Talamak na Respiratory Distress Syndrome (ARDS) o Toxic Shock Syndrome (TSS). Ang mga kwalipikasyong dokumentasyon sa diagnosis ay nagsasama ng isang sertipiko ng kamatayan na may sanhi ng pagkamatay, pag-verify ng doktor at / o mga tala ng medikal. Suriin ang disclaimer ng programa para sa pondong ito dito.

Ang application portal ay isasara sa sandaling naubos at muling bubuksan ang unang araw ng negosyo ng susunod na buwan. Ang lahat ng mga gawad ay ibinibigay sa unang dumating na hinatid na batayan at ipinamamahagi hanggang sa maubos ang pondo.

Ang mga aplikasyon para sa gastos sa paglilibing o pagsusunog ng bangkay ay maaaring makumpleto ng isang tagapag-alaga at / o miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagtawag nang walang bayad (855) 824-7941. Walang online portal para sa pondong ito.

Heart Aid Fund Balbula Financial

Ang mga pasyente ay diagnosed na may isang balbula sa puso disorder

fund ay sumusuporta sa mga pasyente na na-diagnosed na may isang kwalipikadong puso balbula kalagayan o disorder at kung sino ay kasalukuyang tumatanggap ng paggamot, ay sa paggamot sa loob ng huling 6 buwan o nagsisimula ng paggamot sa loob 60 araw. Sa sandaling maaprubahan, ang financial fund ay nagbibigay ng isang one-time $600 bigyan upang matulungan ang offset ng mga gastos sa labas ng bulsa na nauugnay sa transportasyon, panuluyan, pabahay, mga utility, at mga pangangailangan sa pagkain na may kaugnayan sa mga paggamot sa balbula sa puso. Ang bawat pasyente ay dapat matugunan ang mga alituntunin kita ng sambahayan at magbigay ng diagnosis na dokumentasyon upang i-finalize ang application. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.

LEISHLine Aid Fund Financial

Ang mga pasyente na nasuri na may Sepsis, Talamak na Respiratory Distress Syndrome (ARDS) o Toxic Shock Syndrome (TSS)

Sa pakikipagsosyo sa Begin Again Foundation, nag-aalok ang LEISHLine Financial Aid Fund nang isang beses $1,000 mga gawad sa mga karapat-dapat na pasyente na may diagnosis ng Sepsis, Talamak na Respiratory Distress Syndrome (ARDS) o Toxic Shock Syndrome (TSS). Sakupin ng pondo ang mga gastos na nauugnay sa renta / mortgage, transportasyon, mga utility, pagkain / nutritional pangangailangan at / o tuluyan. Upang maging karapat-dapat, dapat matugunan ng pasyente ang mga alituntunin sa kita, ang aplikasyon ay kailangang isumite sa loob 6 buwan ng diagnosis at kinumpirma ng doktor ng pasyente ang diagnosis ng Sepsis, Talamak na Respiratory Distress Syndrome (ARDS) o Toxic Shock Syndrome (TSS). Suriin ang disclaimer ng programa para sa pondong ito dito.

Ang application portal ay isasara sa sandaling naubos at muling bubuksan ang unang araw ng negosyo ng susunod na buwan. Ang lahat ng mga gawad ay ibinibigay sa unang dumating na hinatid na batayan at ipinamamahagi hanggang sa maubos ang pondo.

Magrehistro at mag-apply online dito o sa pamamagitan ng pagtawag (855) 824-7941

Merkel Cell Carcinoma Aid Fund Financial

Ang mga pasyente ay diagnosed na may Merkel Cell Carcinoma

fund ay sumusuporta sa mga pasyente na na-diagnosed na may bihirang klase ng kanser sa balat na kilala bilang Merkel Cell Carcinoma (MCC). Sa sandaling maaprubahan, ang financial fund ay nagbibigay ng isang-beses na tulong ng $1000 upang masakop ang mga gastos sa transportasyon na may kaugnayan konektado sa appointment paggamot, panuluyan, at mga pangangailangan sa pagkain o nutrisyon. Karapat-dapat sa mga pasyente ay kinabibilangan ng mga taong sumasailalim sa aktibong paggamot, natanggap paggamot sa loob ng nakaraang 6 buwan, o ay tumatanggap ng paggamot sa susunod na 60 araw. Ang bawat pasyente ay dapat matugunan ang mga alituntunin kita ng sambahayan at magbigay ng diagnosis na dokumentasyon upang i-finalize ang application. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.

Ganap na Ilalaan Funds

Sa sandaling ang isang fund nagiging ganap na inilalaan, PAF ay ma-proseso ang aplikasyon na nakabinbin o tumanggap ng bagong aplikasyon sa oras na iyon. Dapat karagdagang pondo magiging available sa hinaharap, ito ay kinakailangan para sa mga pasyente upang muling mag-aplay sa oras na iyon.

COVID-19 Pag-aalaga ng Pondo sa Pag-aalaga- Ganap na ilalaan bilang ng Nobyembre 5, 2020

Ang mga pasyente ay nasuri na may COVID-19

Ang pondong ito ay sumusuporta sa mga pasyente na nasuri na may COVID-19 sa loob ng huling 6 buwan. Sa sandaling maaprubahan, ang pondo ay nagbibigay ng isang beses na tulong ng $500 upang masakop ang mga gastos sa pagkain o nutritional, utility bill, pag-upa o pagbabayad ng utang, pansamantalang pangangailangan sa panuluyan, at pagbabayad ng kotse o iba pang mga gastos sa transportasyon. Ang mga karapat-dapat na pasyente ay kinabibilangan ng mga kasalukuyang nasuri na may COVID-19 o nasuri sa COVID-19 sa nakaraang anim (6) buwan. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.

Metastatic Breast Cancer Financial Aid pondo-humigit- Ganap na Inilalaan noong Abril 16, 2021

Ang mga pasyente ay diagnosed na may Stage III o Stage IV Breast Cancer

Pagsuporta Stage III at Stage IV breast cancer pasyente, ito financial fund ay nagbibigay ng isang $600 bigyan partikular na upang masakop ang mga iba't-ibang mga di-medikal na mga kaugnay na gastos konektado sa paggamot, kabilang ang tulong sa transportasyon, pagkain, mga utility, gastos ng pabahay o pre-libing gastos. Ang bawat pasyente ay dapat matugunan ang mga alituntunin ng kita at magbigay ng dokumentasyon ng mga kasalukuyang aktibong paggamot o paggamot sa loob ng huling 6 buwan upang i-finalize ang application. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.