Financial Aid Funds

Ito independent dibisyon ng Patient Advocate Foundation ay nagbibigay ng maliit na gawad sa mga pasyente na matugunan ang mga pinansiyal at medikal na pamantayan. Grants ay ibinigay sa first-come first served basis at ay ipinamamahagi hanggang pondo ay maubos. Kwalipikasyon at mga proseso para sa bawat fund ay maaaring naiiba batay sa mga kinakailangan fund.

Pagiging Karapat-dapat ay naiiba para sa bawat partikular na fund, sumangguni sa mga detalye ng programa upang makilala kung pamantayan ay natutugunan. Ang layunin ng bawat pondo ay tinukoy sa mga detalye fund.

Ito independent dibisyon ng Patient Advocate Foundation ay nagbibigay ng maliit na gawad sa mga pasyente na matugunan ang mga pinansiyal at medikal na pamantayan. Grants ay ibinigay sa first-come first served basis at ay ipinamamahagi hanggang pondo ay maubos. Kwalipikasyon at mga proseso para sa bawat fund ay maaaring naiiba batay sa mga kinakailangan fund. Ang mga pasyente na interesado sa pag-apply para sa pinansiyal na tulong ay dapat magsimula sa pamamagitan ng pagtawag sa division toll free sa (855) 824-7941 o sa pamamagitan ng pagrehistro ng iyong account at pagsusumite ng aplikasyon sa online dito.

Buksan Funds

Ang mga bukas na mga pondo ay tumatanggap ng mga application para sa bago at renewal pasyente. Kung ang iyong aplikasyon para sa tulong ay naaprubahan maaari mong simulan ang pagtanggap ng mga pondo kaagad.

Heart Aid Fund Balbula Financial

Ang mga pasyente ay diagnosed na may isang balbula sa puso disorder

fund ay sumusuporta sa mga pasyente na na-diagnosed na may isang kwalipikadong puso balbula kalagayan o disorder at kung sino ay kasalukuyang tumatanggap ng paggamot, ay sa paggamot sa loob ng huling 6 buwan o nagsisimula ng paggamot sa loob 60 araw. Sa sandaling maaprubahan, ang financial fund ay nagbibigay ng isang one-time $600 bigyan upang matulungan ang offset ng mga gastos sa labas ng bulsa na nauugnay sa transportasyon, panuluyan, pabahay, mga utility, at mga pangangailangan sa pagkain na may kaugnayan sa mga paggamot sa balbula sa puso. Ang bawat pasyente ay dapat matugunan ang mga alituntunin kita ng sambahayan at magbigay ng diagnosis na dokumentasyon upang i-finalize ang application. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.

LEISHLine Aid Fund Financial

Ang mga pasyente ay diagnosed na may ARDS, TSS, at / o Sepsis

fund ay sumusuporta sa mga pasyente na na-diagnosed na at ginagamot para sa Talamak panghinga pagkabalisa Syndrome (ARDS), Nakakalason Shock Syndrome (TSS), at / o sepsis sa loob ng huling 6 buwan. Sa sandaling maaprubahan, ang financial fund ay nagbibigay ng isang one-time $1,000 bigyan upang masakop ang mga gastos na may kaugnayan sa transportasyon, pabahay at, panuluyan, mga utility, o pagkain / nutrisyon pangangailangan. Ang bawat pasyente ay dapat matugunan ang mga alituntunin ng kita at magbigay ng diagnosis na dokumentasyon upang i-finalize ang application. Ang pondong ito ay isang eksklusibong programa ng at ganap na pinopondohan ng Begin Again Foundation na may kaugnayan sa kanilang LEISHLine programa upang suportahan ang mga pasyente. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.

Merkel Cell Carcinoma Aid Fund Financial

Ang mga pasyente ay diagnosed na may Merkel Cell Carcinoma

fund ay sumusuporta sa mga pasyente na na-diagnosed na may bihirang klase ng kanser sa balat na kilala bilang Merkel Cell Carcinoma (MCC). Sa sandaling maaprubahan, ang financial fund ay nagbibigay ng isang-beses na tulong ng $1000 upang masakop ang mga gastos sa transportasyon na may kaugnayan konektado sa appointment paggamot, panuluyan, at mga pangangailangan sa pagkain o nutrisyon. Karapat-dapat sa mga pasyente ay kinabibilangan ng mga taong sumasailalim sa aktibong paggamot, natanggap paggamot sa loob ng nakaraang 6 buwan, o ay tumatanggap ng paggamot sa susunod na 60 araw. Ang bawat pasyente ay dapat matugunan ang mga alituntunin kita ng sambahayan at magbigay ng diagnosis na dokumentasyon upang i-finalize ang application. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.

Ang Pondo ng Anghel

Ang mga pasyente ay nasuri at namatay na mula sa Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), Nakakalason Shock Syndrome (TSS), at / o Sepsis

Sinusuportahan ng Angel Fund ang mga gastos sa libing na nauugnay sa mga pasyente na lumipas at na-diagnose at namatay mula sa Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), Nakakalason Shock Syndrome (TSS), at / o sepsis sa loob ng huling 6 buwan mula sa petsa ng aplikasyon. Sa sandaling maaprubahan, ang financial fund ay nagbibigay ng isang one-time $1,000 bigyan upang sakupin ang mga gastos sa libing o libing. Ang bawat namatay na pasyente ay dapat na matugunan ang mga alituntunin sa kita at ang aplikante ay dapat magbigay ng dokumentasyon ng diagnosis, tala pang medikal, o isang sertipiko ng kamatayan na nagkukumpirma sa sanhi ng pagkamatay ng pasyente upang maipatapos ang aplikasyon. Ang mga aplikasyon ay maaaring makumpleto ng isang tagapag-alaga at / o miyembro ng pamilya pagkatapos ng pagpanaw ng pasyente. Ang pondong ito ay isang eksklusibong programa ng at ganap na pinopondohan ng Begin Again Foundation koneksyon sa kanilang programa ng Angel Fund upang suportahan ang mga pasyente. Suriin ang disclaimer ng programa para sa pondong ito dito.

Ang mga pasyente na interesado sa pag-apply para sa pinansiyal na tulong ay dapat magsimula sa pamamagitan ng pagtawag sa division toll free sa (855) 824-7941.

Ganap na Ilalaan Funds

Sa sandaling ang isang fund nagiging ganap na inilalaan, PAF ay ma-proseso ang aplikasyon na nakabinbin o tumanggap ng bagong aplikasyon sa oras na iyon. Dapat karagdagang pondo magiging available sa hinaharap, ito ay kinakailangan para sa mga pasyente upang muling mag-aplay sa oras na iyon.

COVID-19 Pag-aalaga ng Pondo sa Pag-aalaga- Ganap na ilalaan bilang ng Nobyembre 5, 2020

Ang mga pasyente ay nasuri na may COVID-19

Ang pondong ito ay sumusuporta sa mga pasyente na nasuri na may COVID-19 sa loob ng huling 6 buwan. Sa sandaling maaprubahan, ang pondo ay nagbibigay ng isang beses na tulong ng $500 upang masakop ang mga gastos sa pagkain o nutritional, utility bill, pag-upa o pagbabayad ng utang, pansamantalang pangangailangan sa panuluyan, at pagbabayad ng kotse o iba pang mga gastos sa transportasyon. Ang mga karapat-dapat na pasyente ay kinabibilangan ng mga kasalukuyang nasuri na may COVID-19 o nasuri sa COVID-19 sa nakaraang anim (6) buwan. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.

Metastatic Breast Cancer Financial Aid pondo-humigit- Ganap na Inilalaan noong Abril 16, 2021

Ang mga pasyente ay diagnosed na may Stage III o Stage IV Breast Cancer

Pagsuporta Stage III at Stage IV breast cancer pasyente, ito financial fund ay nagbibigay ng isang $600 bigyan partikular na upang masakop ang mga iba't-ibang mga di-medikal na mga kaugnay na gastos konektado sa paggamot, kabilang ang tulong sa transportasyon, pagkain, mga utility, gastos ng pabahay o pre-libing gastos. Ang bawat pasyente ay dapat matugunan ang mga alituntunin ng kita at magbigay ng dokumentasyon ng mga kasalukuyang aktibong paggamot o paggamot sa loob ng huling 6 buwan upang i-finalize ang application. Repasuhin ang mga programa disclaimer para sa fund na ito.

Magrehistro at mag-aplay online dito.