Downloads

Pag-access Care Nang walang Insurance

Tulad ng isang walang segurong pasyente, maaari mong hamon na makahanap ng mga serbisyong pangkalusugan na abot-kayang sa iyo. Kasama ang ilang mga tip na makakatulong sa iyo-navigate ang pagtanggap ng pangangalaga habang ikaw ay hindi sakop ng insurance.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto