Downloads

Pumili Wisely: Mga tip para sa Medicare Open Enrollment

Buksan ang pagpapalista ay isang mahalagang oras ng taon para sa lahat ng enrollees Medicare, lalo na para sa mga na may Medicare coverage. Ang pagpili ng health insurance ay hindi na isang one-time na desisyon. Ang panahon ng Taunang Medicare Halalan (AEP) ay isang bukas na pagpapatala tumakbo taun-taon mula Oktubre 15 - Disyembre 7, at sa panahon ng oras na ito, maaari kang lumipat sa, drop, o magdagdag ng isang Medicare Advantage (Part C) o Prescription Drug (Part D) plano. Matuto nang higit pa dito.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto