Downloads

I-clear ang View sa Medicare

This guide discusses Medicare and all its parts including Medicare A and B, Medicare Advantage Plans (Part C), Reseta Plans (Part D), at Medicare Supplement Plans (Medigap). In addition to understanding the parts of Medicare, mga pasyente ay maaaring malaman kung ano ang Medicare ay at kung ano ito ay sumasakop sa, pamantayan pagiging karapat-dapat, apila impormasyon, koordinasyon ng mga benepisyo, mga madalas itanong at Medicare-tiyak na mga mapagkukunan.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto