Downloads

Klinikal na pagsubok para sa mga pasyente na may Breast Cancer

gabay na ito ay nagbibigay ng nakakatulong na impormasyon upang tulungan ang metastatic kanser sa suso sa mga pasyente at ang kanilang mga nagbibigay magpasya kung ang isang klinikal na pagsubok ay tama para sa kanila. Key mga seksyon isama ang mga katanungan upang tanungin ang iyong mga medikal na koponan pagdating sa trial na pagpipilian, pati na rin ang may kaugnayan sa mga tiyak na mga pagsubok isinasaalang-alang, at impormasyon sa mga pagsubok na hindi paggamot na tugunan side effect, emosyonal na aspeto ng pag-aalaga, mekanismo ng suporta, at dokumentasyon.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto