Downloads

clinical Trials: Kung Ano ang Nais Na Alam ng Mga Tagataguyod ng Pasyente (Espanyol)

Ibinahagi ng mga tagapagtaguyod ang mga pangunahing kaalaman upang matulungan kang magpasya kung naaangkop sa iyo ang isang klinikal na pagsubok..

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto