Downloads

Co-Pay Relief Program

Co-Pay Relief Program Ang Patient Advocate Foundation ay para sa isinegurong indibidwal at nagbibigay ng tulong sa mga co-payment, co-insurance at mababawas na gastos na may kaugnayan sa mga paggamot sa parmasyutiko at / o mga gamot na inireseta para sa iyong pagsusuri sa mga karapat-dapat na indibidwal. Alamin ang tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat, proseso ng aplikasyon at impormasyon ng contact sa brosyur na ito.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto