Downloads

Family Medical Leave

FMLA ay isang pederal na batas na ipinasa sa 1993 na nagpapahintulot sa mga manggagawa na may isang malubhang kalagayan ng kalusugan na kumuha ng 12 weeks of leave away from their job without losing their job. Learn details about this law, kung ito ay naaangkop sa iyo, ang proseso upang makakuha ng FMLA at kapaki-pakinabang na mapagkukunan sa mga karaniwang katanungan pasyente ay madalas na tungkol sa mga ito.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto