Downloads

Pag-file ng isang Formulary Exception

Kapag nahaharap na may walang takip gamot, mayroon kang pagpipilian upang mag-file ng isang formulary na pagbubukod sa iyong kumpanya ng seguro upang hilingin na sakupin nila ito. Gamitin ang mga tip na ito upang mag-file ng isang formulary na kahilingan sa pagbubukod.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto