Downloads

Pag-file ng isang Formulary Exception

Kapag nahaharap na may walang takip gamot, you have the option to file a formulary exception with your insurance company to request they cover it. Use these tips to file a formulary exception request.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto