Downloads

Ang pagkilala sa mga Karapatan Policy mula Various Plan Opsyon

Ang pagpili ng insurance coverage ay isang malaking desisyon na maaaring makaapekto sa kalusugan ng iyong pamilya at pinansiyal na sitwasyon para sa taon. Bago ang pagpili ng isang plano sa kalusugan para sa iyong pamilya, ito ay kritikal na alam mo at maaaring asahan ang mga pangangailangan ng pangangalaga sa kalusugan ng iyong pamilya. sheet na ito ay maaaring makatulong sa iyo na piliin ang mga karapatan plano para sa iyong pamilya.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto