Downloads

Ang pagpapanatili ng pagiging karapat-dapat para sa Insurance (Espanyol)

Pagkatapos mong makuha ang iyong insurance, ito ay mahalaga upang mapanatili ang iyong mga aktibong na plano sa panahon ng kanilang panahon ng benepisyo. Kung hindi mo ay maaaring gumana o magbayad ng mga premium ng insurance dahil sa sakit o pinsala sa katawan, Gusto mong malaman ang iyong mga pagpipilian at mga patakaran at mga programa na maaari mong ilapat sa iyong sitwasyon. Alamin kung ano ang mga proteksyon at mga batas makakaapekto insurance, COBRA, mga benepisyo kapansanan sa maikli at long term at pederal na kapansanan, na kilala bilang ang Disability Insurance Program ng Social Security.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto