Downloads

Ang pagpapanatili ng pagiging karapat-dapat para sa Insurance

Pagkatapos mong makuha ang iyong insurance, ito ay mahalaga upang mapanatili ang iyong plano aktibong panahon ng iyong panahon ng benepisyo. Kung hindi mo magawang upang gumana o magbayad para sa premium ng insurance dahil sa isang sakit o pinsala, makikita mo nais na malaman ang iyong mga opsyon at ang mga patakaran at mga programa na maaaring mag-aplay sa iyong sitwasyon. Alamin kung ano ang mga proteksyon at mga batas makaapekto sa iyong insurance, COBRA, maikli at pang-matagalang mga benepisyo kapansanan at pederal na kapansanan-kilala bilang ang programa ng Social Security Disability Insurance.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto