Downloads

Markahan ang iyong Kalendaryo: Open Enrollment is Coming

Buksan ang pagpapalista ay ang oras kapag ang mga mamimili ay maaaring mag-sign up o gumawa ng mga pagbabago sa kanilang health insurance coverage sa bawat taon. Sa sandaling period na ito, kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na taunang panahon ng pagpapalista upang gumawa ng mga pagbabago coverage, maliban kung mayroon kang isang kwalipikadong buhay kaganapan.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto